500-års Reformationsjubilæum

Martin Luther

29.01.2017

I oktober 1517 opstillede den tyske munkMartin Luther 95 teser, der rejste en voldsomkritik af den katolske afladspraksis, ifølge hvilken man skulle kunne købe sig tilGuds nåde ved at betale penge til kirken.

I oktober 1517 opstillede den tyske munkMartin Luther 95 teser, der rejste en voldsomkritik af den katolske afladspraksis,ifølge hvilken man skulle kunne købe sig tilGuds nåde ved at betale penge til kirken.

Luther betonede i stedet det enkelte menneskesforhold til Gud og hans nåde. Det blev startskuddet til reformationen, derhar haft stor betydning for både trosliv ogsamfundsdannelse i vores del af verden.

I 2017 fejres 500-året for begyndelsen påden lutherske reformation. I den anledningvil vi sætte fokus på nogle af reformationenshovedtanker og dens historiske betydninggennem følgende fem foredrag i Sognegården:

Fredag den 3. februar 
”Luthers medarbejdereog familie” - ved pensioneretskoleleder Birger Pedersen

Fredag den 31. marts ”Et omvendt liv. De 95 teser” – ved pastor emeritus Finn Kappelgaard

Fredag den 9. juni ”Luthersange” – vedpensionist Finn Nygaard

Fredag den 15: september ”Om kristendomog politik i dag. En nutidig, aktuel anvendelseaf Luthers toregimentelære" – vedprovst emeritus Knud Henning Hansen

Fredag den 10. november ”Reformationeni Danmark – og på Bornholm” – ved lektor, dr.teol. Finn Aa. Rønne

Alle aftener begynder 19.30

Alle er velkomne – Fri éntre!

Del dette:

Kirkebil

http://www.dantaxi.dk/Bornholm

Hvis du mangler køremulighed til gudstjeneste eller andre af kirkens arrangementer, har du mulighed for at bestille en kirkebil.

Det gælder uanset hvor du bor i by eller på landet.

Praktisk gøres det ved at ringe til

Dantaxi på tlf. 56952301

dagen før du har brug for kørsel.


Samtale med sognepræsten

Ønsker du en samtale, skriftemål eller et besøg sognepræsten, kan du kontakte 
Øjvind Nukartaq Hansen, 
tlf. 5647 0069 eller via e-mail: onh@km.dk. 

Tavshedspligt er en selvfølge.


Hjemmealtergang

Er du gennem længere tid ikke i stand til at komme til søndagens gudstjeneste pga. sygdom eller lignende, kan du kontakte sognepræsten for at få nadver og andagt dit hjem.


Få en besøgsven

Har du lyst til at få besøg af en person som du kan tale med, læse eller bede sammen med, måske gå en tur med eller bare hygge med? Østermarie Kirke tilbyder regelmæssige besøg efter dit ønske. Vi vil ud fra en samtale med dig tilrettelægge besøg, som lige netop passer til dig og dit behov . Besøgsvennen har altid tavshedspligt!

Har du lyst til at være besøgsven
Hvis du har lyst og overskud til at glæde og opmuntre et andet menneske, kan du melde dig som besøgsven til Berit Kofoed-Pihl.

Henvendelser om besøgstjenesten kan ske til
Berit Kofoed-Pihl, Tlf.: 56470709