Missionsforeninger

Evangelisk Luthersk Missionsforening
Adresse: Mødes i Østermarie Sognegård, Godthåbsvej 33.
Formand: Henny Marker; tlf:  5647 0166.
Søndagsmøder: Se oversigten.
Bedemøde: Hver onsdag.
Bibelkreds: Hver anden fredag. Kontakt: Bent Lausgaard Nielsen, tlf.: 5647 0488.

Indre Mission
Adresse: Mødes i Østermarie Sognegård, Godthåbsvej 33.
Kontaktperson: Britta Munk, tlf.: 5647 0130
Møder: afholdes normalt kl. 19.30.  
Bibelkredse: afholdes i private hjem efter aftale, Kontakt Britta Munk tlf.: 5647 0130

 

Luthersk Missionsforening
Adresse: Svanekevej 23.
Formand: Carsten Krøier Madsen. tlf.: 5647 0222.
Søndagsmøder: Se oversigten
Bedemøder: Hver tirsdag kl. 19.30 i missionshuset.
Bibelkredse: En gang månedlig i private hjem efter af tale. Kontakt: Carsten Krøier Madsen, tlf.: 5647 0222.

PROGRAM for LM, Østermarie


Kirkebil

Hvis du mangler køremulighed til gudstjeneste eller andre af kirkens arrangementer, har du mulighed for at hjælp til det. Det gælder uanset hvor du bor i by eller på landet.


Praktisk gøres det ved at ringe til Preben Andersen på tlf. 5647 0529, gerne senest dagen før du har brug for kørsel.


Samtale med sognepræsten

Ønsker du en samtale, skriftemål eller et besøg sognepræsten, kan du kontakte 
Øjvind Nukartaq Hansen, 
tlf. 5647 0069 eller via e-mail: onh@km.dk. 

Tavshedspligt er en selvfølge.


Hjemmealtergang

Er du gennem længere tid ikke i stand til at komme til søndagens gudstjeneste pga. sygdom eller lignende, kan du kontakte sognepræsten for at få nadver og andagt dit hjem.


Få en besøgsven

Har du lyst til at få besøg af en person som du kan tale med, læse eller bede sammen med, måske gå en tur med eller bare hygge med? Østermarie Kirke tilbyder regelmæssige besøg efter dit ønske. Vi vil ud fra en samtale med dig tilrettelægge besøg, som lige netop passer til dig og dit behov . Besøgsvennen har altid tavshedspligt!

Har du lyst til at være besøgsven
Hvis du har lyst og overskud til at glæde og opmuntre et andet menneske, kan du melde dig som besøgsven til Berit Kofoed-Pihl.

Henvendelser om besøgstjenesten kan ske til
Berit Kofoed-Pihl, Tlf.: 56470709