Information

Menighedsrådsformand:
Georg Kofoed-Pihl
Myregårdsvej 2, 3751 Østermarie
Tlf.: 56 47 07 09
E-mail: georg@kofoed-pihl.dk

Vært for Sognegården:
Søren Christensen
Almindingensvej 24, 3751 Østermarie
Tlf.: 20 35 84 24

Kasserer:
Claus Christiansen
Lundsvej 11, 3751 Østermarie
Tlf.: 56 47 08 76

Regnskabsfører:
(Ansvar for den daglige økonomi)
Ulla Pedersen
Hans Thygesensvej 26. Listed
3740 Svaneke
Tlf: 56 49 66 43

Kirkeværge:
(Ansvar for kirkens bygninger)
Preben Andersen
Nybrovej 56
3751 Østermarie

Østermarie Kirke
Svanekevej 6, 3751 Østermarie
Find vej til kirken

Østermarie Sogn
Myndighedskode: 7567
Bornholms Provsti - Københavns Stift
Bornholms Regionskommune

Sognepræst:
Øjvind Nukartaq Hansen
Svankevej 9
3751 Østermarie
tlf.: 56 47 00 69
mail: onh@km.dk
Mandag fri

Graver:
Carsten Krøier Madsen

Lyrsbyvej 28, 3751 Østermarie
Tlf. på kirkegården: 56 47 08 67
mail: graver.oestermariekirke@gmail.com

Organist:
Varkant

 

 


Kirkebil

Hvis du mangler køremulighed til gudstjeneste eller andre af kirkens arrangementer, har du mulighed for at hjælp til det. Det gælder uanset hvor du bor i by eller på landet.


Praktisk gøres det ved at ringe til Preben Andersen på tlf. 5647 0529, gerne senest dagen før du har brug for kørsel.


Samtale med sognepræsten

Ønsker du en samtale, skriftemål eller et besøg sognepræsten, kan du kontakte 
Øjvind Nukartaq Hansen, 
tlf. 5647 0069 eller via e-mail: onh@km.dk. 

Tavshedspligt er en selvfølge.


Hjemmealtergang

Er du gennem længere tid ikke i stand til at komme til søndagens gudstjeneste pga. sygdom eller lignende, kan du kontakte sognepræsten for at få nadver og andagt dit hjem.


Få en besøgsven

Har du lyst til at få besøg af en person som du kan tale med, læse eller bede sammen med, måske gå en tur med eller bare hygge med? Østermarie Kirke tilbyder regelmæssige besøg efter dit ønske. Vi vil ud fra en samtale med dig tilrettelægge besøg, som lige netop passer til dig og dit behov . Besøgsvennen har altid tavshedspligt!

Har du lyst til at være besøgsven
Hvis du har lyst og overskud til at glæde og opmuntre et andet menneske, kan du melde dig som besøgsven til Berit Kofoed-Pihl.

Henvendelser om besøgstjenesten kan ske til
Berit Kofoed-Pihl, Tlf.: 56470709