Østermarie et folkekirkesogn på Østbornholm

(Foto leveret af BORNnet Marketing)

Østermarie ligger på Østbornholm.
Der er 22 km. til Rønne, 15 m til Nexø,
13 km til Åkirkeby og 8 km til Svaneke.
Tidligere hed stedet Godthåb.
Da jernbanen kom til Bornholm, blev Østermarie en station på Gudhjembanen.
Byen er vokset op omkring stationen - selvom den er en af de sidste bygninger i byens vestre ende.
Sognet har i dag ca. 1500 indbyggere.
Østermarie har et aktivt forretningsliv. Alle daglige behov er dækket. Der findes også nogle forretninger. Desuden har sognet en del andre erhvervsvirksomheder.
Østermarie har et rigt foreningsliv med et væld af foreninger indenfor alle livets områder.
Forrest til højre ses idrætshallen og skolen.

(Foto leveret af BORNnet Marketing)

Østermarie kirke ligger i byens østre ende (Svanekevej 6). Altså på vej ud af Østermarie
mod Svaneke.
Østermarie har en del institutioner: Kirke,  børnehave, "Heldagsskolen", fritidsordning og fritidshus med ungdomsklub.
Kirken ligger i billedets centrum og præstegården (den gule bygning til højre for "Hjemmet").

Syd for kirken ses ruinen af Østermarie gamle kirke.


Kirkebil

Hvis du mangler køremulighed til gudstjeneste eller andre af kirkens arrangementer, har du mulighed for at hjælp til det. Det gælder uanset hvor du bor i by eller på landet.


Praktisk gøres det ved at ringe til Preben Andersen på tlf. 5647 0529, gerne senest dagen før du har brug for kørsel.


Samtale med sognepræsten

Ønsker du en samtale, skriftemål eller et besøg sognepræsten, kan du kontakte 
Øjvind Nukartaq Hansen, 
tlf. 5647 0069 eller via e-mail: onh@km.dk. 

Tavshedspligt er en selvfølge.


Hjemmealtergang

Er du gennem længere tid ikke i stand til at komme til søndagens gudstjeneste pga. sygdom eller lignende, kan du kontakte sognepræsten for at få nadver og andagt dit hjem.


Få en besøgsven

Har du lyst til at få besøg af en person som du kan tale med, læse eller bede sammen med, måske gå en tur med eller bare hygge med? Østermarie Kirke tilbyder regelmæssige besøg efter dit ønske. Vi vil ud fra en samtale med dig tilrettelægge besøg, som lige netop passer til dig og dit behov . Besøgsvennen har altid tavshedspligt!

Har du lyst til at være besøgsven
Hvis du har lyst og overskud til at glæde og opmuntre et andet menneske, kan du melde dig som besøgsven til Berit Kofoed-Pihl.

Henvendelser om besøgstjenesten kan ske til
Berit Kofoed-Pihl, Tlf.: 56470709