Fødsel

Ved fødsel

skal du anmelde dit barns fødsel senest 14 dage efter fødslen.

Hvis der er en jordemoder med til fødslen, står hun normalt for fødselsanmeldelsen. Ellers skal du selv sørge for at melde fødslen til kirkekontoret eller præsten i morens sogn.

Anmeldelse sker for gifte pars vedkommende direkte - og udelukkende - fra jordemoderen.

I andre tilfælde skal forældrene/moderen udfylde og indsende/aflevere en "omsorgs- og ansvarserklæring" til sognepræsten, der administrer personregistreringen i sognet senest 14 dage efter fødslen.

Denne erklæring giver forældre fælles forældremyndighed, og den mand, der underskriver sammen med moderen, vil blive registreret som fader til barnet.

Denne erklæring kan findes på nettet aflevere et bestemt skema, der kan hentes på nettet her (Personregistrering.dk).

Den skal underskives af begge forældre, og hvis den sendes til med posten desuden underskrives af to personer, der bevidner ægtheden af forældrenes underskrift. Denne erklæring skal sognepræsten have senest fjorten dage efter barnets fødsel.

 


Kirkebil

Hvis du mangler køremulighed til gudstjeneste eller andre af kirkens arrangementer, har du mulighed for at hjælp til det. Det gælder uanset hvor du bor i by eller på landet.


Praktisk gøres det ved at ringe til Preben Andersen på tlf. 5647 0529, gerne senest dagen før du har brug for kørsel.


Samtale med sognepræsten

Ønsker du en samtale, skriftemål eller et besøg sognepræsten, kan du kontakte 
Øjvind Nukartaq Hansen, 
tlf. 5647 0069 eller via e-mail: onh@km.dk. 

Tavshedspligt er en selvfølge.


Hjemmealtergang

Er du gennem længere tid ikke i stand til at komme til søndagens gudstjeneste pga. sygdom eller lignende, kan du kontakte sognepræsten for at få nadver og andagt dit hjem.


Få en besøgsven

Har du lyst til at få besøg af en person som du kan tale med, læse eller bede sammen med, måske gå en tur med eller bare hygge med? Østermarie Kirke tilbyder regelmæssige besøg efter dit ønske. Vi vil ud fra en samtale med dig tilrettelægge besøg, som lige netop passer til dig og dit behov . Besøgsvennen har altid tavshedspligt!

Har du lyst til at være besøgsven
Hvis du har lyst og overskud til at glæde og opmuntre et andet menneske, kan du melde dig som besøgsven til Berit Kofoed-Pihl.

Henvendelser om besøgstjenesten kan ske til
Berit Kofoed-Pihl, Tlf.: 56470709