Brugerlogin

Indtast dit brugernavn og kodeord her for at logge ind på websitet:
Log ind

Har du glemt dit kodeord?

Model af Skoleskibet ”København” Skænket til Østermarie Kirke.

Skoleskibet København

Skoleskibet ”København” blev bygget på et værft i Skotland og blev søsat og leveret til ØK i 1921.

Skibet var, da det blev søsat, verdens største sejlskib. Formålet med skibet var dels at sejle med last for rederiet ØK, men i høj grad også at fungere om skoleskib for unge navigatører. Der var dengang det krav, at for at blive optaget på navigationsskole skulle man have sejlet mindst et år med et sejlskib.

I årene fra 1880 og frem til 1930 blev der bygget en hel del af disse meget store sejlskibe. Man havde fået stål til erstatning for træ, så skibene kunne blive meget større. Landbruget i Europa havde i disse år et meget stort behov for at få tilført kvælstof, man havde ikke kunstgødning, men måtte hente den nødvendige kvælstof på Chiles stillehavskyst i form af Guano. Dette krævede store skibe, der kunne sejle syd om Sydamerika, og som kunne laste store mængder.

Skibet foretog 9 succesfulde rejser. På den tiende rejse forsvandt ”København” sporløst i sydatlanten. Skibet sejlede i ballast fra Buenos Aires til Adelaide. Sidste livstegn var en melding ”Alt vel” d. 21 dec. 1928.

Kaptajnen Ferdinand Andersen var bornholmer og hans mor stammede efter sigende fra Østermarie.

Desuden var der to andre bornholmere ombord, Hugo Hansen kokkeelev, søn af restauratør Hansen ”Industrien” og letmatros Knud Lund søn af konsul Lund Rønne.

Ingen af de tre bornholmere efterlod sig børn. Måske er der stadig familie på Bornholm til de savnede søfolk.

Da forliset var en realitet, gjorde det et kolossalt indtryk på mennesker overalt i Danmark, og der hænger 37 modeller af skoleskibet København i danske kirker fordelt over det ganske land.

På Samsø var en ung mand optaget på skoleskibet København, det var en stor ære at blive udvalgt. ØK tog kun de bedste. Han skulle påmønstre i Ålborg, hvor skibet lastede cement til Buenos Aires. Lige inde han skulle rejse blev han meget syg, sengeliggende og kunne derfor ikke påmønstre, så København sejlede ud på den tiende rejse uden den unge Samsing. Da det et halvt års tid senere stod klart at skibet var forlist byggede drengen og hans familie en model af skoleskibet København og donerede den til Langør Kirke, en lille annekskirke til Nordby Kirke.


 

Klik på billederne herunder for at vise det større.

Model af skoleskibet "København"

Ved en festgudstjeneste Søndag den 11. marts, blev ophængningen af en model af skoleskibet "København" i kirken, markeret.

Modellen, som bl.a. blev afbildet på forsiden af kirkehilsenen, er to meter lang og bygget til kirken af tidligere lærer (bl.a. i Pedersker), snedker, skipper m.v., Steen Zoffmann fra Østjylland, og foræret til kirken kvit og frit.

Modellen er for størstedelen bygget af genbrugsmaterialer, bl.a. stammer egetræet til dæksplankerne fra en sofa tilhørende Birgit og Vagn Hansen fra Saltuna.

 

Se på detaljer før ophængning

Dagen før festgudstjenesten mellem kl. 14.00 - 16.30 stod skibet klar i kirken, og alle havde mulighed for at komme og se de små detaljer og finurligheder inden skibet bliver hævet, hvorefter det kun er muligt at se skibet fra undersiden.

Steen Zoffmann var til stede i kirken for at svare på spørgsmål, fortælle osv., og man kunne få en gratis kop kaffe/te og småkage.

Modelbygningen i tekst og billeder

Bygning_af_model_Skoleskibet_København
København blev bygget som firemastet Bark. Desuden havde den en B&W dieselmotor på 508 HK. Besætningen var på 60 til 70 mand afhængig af hvor mange elever der var ombord. Modellen på billedet blev bygget for flere år siden.
Bygning_af_model_Skoleskibet_København
Den første forudsætning for at bygge en model af så kompliceret et skib er gode tegninger. Marinemuseet i Helsingør var så venlige at skaffe mig kopier af de originale tegninger, de blev sendt direkte fra værftets arkiv.
Bygning_af_model_Skoleskibet_København
Modellen, der skal hænge i Østermarie Kirke, skal være af en vis størrelse for at syne i det store rum.
Den bygges i størrelsesforhold 1:62, herved bliver modellen ca. 2 meter lang og 1. meter høj.
Skroget bygges af granreglar, helst uden alt for mange knaster. Men først skal der laves et antal skabeloner i krydsfiner.
Bygning_af_model_Skoleskibet_København
Herefter bliver granreglarne skåret groft til og limet sammen. Skroget bliver faktisk lamineret op. Modellen er hul indvendig.
Bygning_af_model_Skoleskibet_København
Arbejdet med at lave selve skroget er faktisk det mindste. Det er hele apteringen med master der fylder tiden godt ud.
Bygning_af_model_Skoleskibet_København
Der isættes dæksbjælker og herpå lægges dækket i fine egeplanker, egetræet er skænket af Birgit og Vagn fra Saltuna. Træet stammer fra en sofa.
Bygning_af_model_Skoleskibet_København
Agterdækket.
Bygning_af_model_Skoleskibet_København
Bakken ude for.
Bygning_af_model_Skoleskibet_København
Bakken ude for.
Et længdekig.
Bygning_af_model_Skoleskibet_København
Dækket er lagt. Og de enkelte lag bliver nu limet sammen. Så kan den endelig udformning af det udvendige skrog finde sted.
Bygning_af_model_Skoleskibet_København
Den udvendige facon hugges til med kølle og huljern, det går ikke stærkere end at man kan følge med.
Bygning_af_model_Skoleskibet_København
Det udvendige skrog bliver spartlet og slebet et stort antal gange, således at det bliver helt glat og fint. Midtskibs bygningen er lige påbegyndt, her skal også lægges dæk.
Bygning_af_model_Skoleskibet_København
Den trebladede skibsskrue ligger klar på agterdækket.
Bygning_af_model_Skoleskibet_København
Midtskibsbygningen, som var beboelse for eleverne, er nu bygget op og der er lagt dæk i egetræ.
Bygning_af_model_Skoleskibet_København
Der er monteret ror og skrue. Roret er lavet af egetræ beslået med kobberbeslag. Skruen er lavet af et stykke messingplade, skænket af Verner Bech fra Byrsted.
Bygning_af_model_Skoleskibet_København
Et længdekig, man får indtryk af hvor stort skibet var. Modellen bygges i 1:62.
Bygning_af_model_Skoleskibet_København
Skroget er af flere omgange blevet slebet og spartlet, så alle små ujævnheder er væk. Så skal der males.
Bygning_af_model_Skoleskibet_København
Det tager 8 til 10 dage at male skroget udvendig. Hver gang der er malet skal det tørre helt op inden der kan tapes til en ny farve.
Bygning_af_model_Skoleskibet_København
Den ene side skal være helt tør og hærdet før den kan vendes.
Bygning_af_model_Skoleskibet_København
Så er styrbord side malet, om et par dage kan modellen vendes om og så kan bagbord side få samme omgang.
Bygning_af_model_Skoleskibet_København
Hele skroget er nu slebet, spartlet og malet udvendig.
Bygning_af_model_Skoleskibet_København
Der er monteret staffering ved stævn.
Bygning_af_model_Skoleskibet_København
Endelig er der monteret et navneskilt. Det hele er guldbronzeret.
Bygning_af_model_Skoleskibet_København
Gelænderne bliver lavet af kobbertråd fra kasserede installationskabler, som jeg skræller for isolering, så er de klar til brug, Genbrug!
Bygning_af_model_Skoleskibet_København
Rattet var meget stort og blev betjent af to rorgængere, roret blev drejet af damptryk. Rattet er lavet af tandstikkere og en stump kobberplade. Dækket er egeplanker fra Saltunavej 13.
Bygning_af_model_Skoleskibet_København
Arbejdet med at montere alle de forskellige dele på dækket fortsætter.
Bygning_af_model_Skoleskibet_København
Et kig langskibs. Vi ser bygningerne, koøjer, gelændere, døre, skibsrat. Nu skal der laves trapper, der skal bruges 10 stk trapper med gelænder i begge sider.
Bygning_af_model_Skoleskibet_København
Bygning_af_model_Skoleskibet_København
Naglebænkene er lavet af teaktræ fra kasserede møbler, kofilnaglerne er tandstikkere.
Bygning_af_model_Skoleskibet_København
Så er der et par trapper, eller rettere sagt lejdere, fra dækket op på bakken.
Bygning_af_model_Skoleskibet_København
Lejderne er lavet af teaktræ. Der skal i alt laves 9 lejdere.
Bygning_af_model_Skoleskibet_København
Så er alle lejderne lavet og monteret
Bygning_af_model_Skoleskibet_København
Overalt på dækket var der anbragt luftventiler, så det store skrog kunne blive ventileret. Ventilerne kunne lukket hermetisk tæt i tilfælde af storm, så der ikke kom vand ind i skibet
Bygning_af_model_Skoleskibet_København
Overalt på dækket var der anbragt luftventiler, så det store skrog kunne blive ventileret. Ventilerne kunne lukket hermetisk tæt i tilfælde af storm, så der ikke kom vand ind i skibet
Bygning_af_model_Skoleskibet_København
Nu skal der anbringes lasteluger og dækshuse
Bygning_af_model_Skoleskibet_København
På agterdækket var der to huse, det første omsluttede masten og indeholdt nedgang til maskinrummet, motorens skorsten gik op gennem dette hus. På fordækket har vi kabyssen hvor der var et kulfyret komfur, derfor skorstenen. Bag kabyssen har vi forreste lasteluge.
Bygning_af_model_Skoleskibet_København
Lige bag styrepladsen har vi agterste lasteluge.
Bygning_af_model_Skoleskibet_København
Skoleskibet København havde 4 redningsbåde, to på dækket midtskibs og to på agterdækket
Bygning_af_model_Skoleskibet_København
Bygning_af_model_Skoleskibet_København
Dækket er ved at være færdigt med div. Bygninger, gelændre
Bygning_af_model_Skoleskibet_København
Det ses at der er tilføjet et ekstra hus og et skylight. Samt flagstang helt ude agter.
Dækket skal være helt færdigt før der kan begyndes på riggen.
Bygning_af_model_Skoleskibet_København
Masterne bliver bygget mens de står på et bræt. Først når de er helt færdige blive de monteret på modellen. De fire forreste master er fuldriggede, d v s de bærer råsejl på seks ræer. Den agterste mast, mesanmasten bærer kun gaffelsejl, og et topsejl i magsvejr.
Bygning_af_model_Skoleskibet_København
Der skal bruges et par hundrede blokke, de skæres i teaktræ, og monteres på master og ræer.
Bygning_af_model_Skoleskibet_København
Dobbeltblok monteret på mærset.
Bygning_af_model_Skoleskibet_København
Nu hvor skrog og rig skal samles flytter byggeriet hen på ”Højvang” hvor Uffe og Mette Kristiansen har stillet et stort lokale til rådighed. Jeg kunne godt bygge den hjemme, men jeg ville aldrig have fået modellen ud, uden at vælte en væg.
Modellen er ophængt og master er prøvemonteret, nu kommer det store arbejde med at ”tøjre masterne til skroget” det foregår med i alt 140 stag.
Bygning_af_model_Skoleskibet_København
Derefter skal den løbende rig monteres. Det er alle de tove der går oppe fra ræerne og ned til dækket, det er v.hj.a. disse tove at man fra dækket kan styre ræerne, dvs dreje dem i forhold til vinden.
Nu skal der laves vævlinger på de nederste vant ved alle fem master, vævlinger er de trin af reb mandskabet træder i når de klatrer op i masterne.
Bygning_af_model_Skoleskibet_København
Modellen er nødt til at blive lagt på siden for at dette arbejde kan laves, så kan malingen samtidig repareres på skroget. Hvis der er kommet småskrammer.
Bygning_af_model_Skoleskibet_København
Sidste kølhaling! Modellen er færdig.
Ørum
d. 1. november 2017
Steen Zoffmann
Bygning_af_model_Skoleskibet_København
Det var så det! Højde fra køl til bærering : 126 cm.